Posted in Ֆիզիկա/8, Ֆիզիկա՝ տանը, դասարանում

Ֆիզիկա. Շոգեգոյացում

1.Ինչ է շոգեգոյացումը

Շոգեգոյացում են անվանում նյութի պինդ կամ հեղուկ վիճակից գազային վիճակ: Տարբերում են շոգեգոյացման մի քանի տեսակ` գոլորշացումը, եռում:

2.Ինչ է գոլորշացումը

Գոլորշացումը են անվանում ջրի անցումը հեղուկ վիճակից կամ պինդ վիճակից գազային վիճակ

3.Ինչ է խտացումը

Խտացումը գոլորշացման հակառակ երեվույթն է` նյութի գազային վիճակից հեղուկի կամ պինդ վիճակի անցումը:

 

4.Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած

Հագեցած են անվանում այն գոլորշին, որը ունի նույն բաղադրությունը և գտնվում է քիմիական հավասարակշռության մեջ հեղուկի կամ պինդ մարմնի հետ:

5.Որ պրոցեսն են  անվանում եռում

Եռում գոլորշացման յուրահատուկ տեսակ է վերը տեղի է ունենում որոշակի ջերմաստիճանի դեպքում:

6.Ինչ են անվանում հեղուկի եռմնան ջերմաստիճան

Հեղուկ եռման ջերմաստիճան են անվանում այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է։

7.Ինչ են անվում շոգեգոյացման ջերմություն

Շոգեգոյացման ջերմությունը այն ջերմությունն է, որը անհրաժեշտ է գազային վիճակ անցնելու համար։

8.Ինչ են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար յերմություն

Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմունակություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը,ո ցույց է տալիս մեկ կգ հեղուկի գոլորշացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s